The Book Pond
1083 recensioner
4421161 besök
Mera självkänsla
pixel
Mia Törnblom
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2006
ISBN: pixel 978-91-7232-088-8
Den vitblonda självhjälpsgurun Mia Törnblad har synts mycket i media de senaste par åren och hennes första bok Självkänsla nu har sålt väldigt bra. Vi beslutade att läsa uppföljaren Mera Självkänsla som decemberprojekt i bokklubben för att se om vi som högpresterande 30 plussare kunde få ut någonting av den.

Törnblom presenterar en metod som går ut på att stärka sin självkänsla (observera inte samma sak som självförtroende) och ger en mängd verktyg och exempel på hur man kan gå tillväga. Det centrala i metoden är den så kallade jag-är-bra-boken som man lämpligen ska arbeta med varje dag. Törnblom går igenom hur man ska inleda med att skriva ner bra saker om sig själv och sedan efter en tid kan man lägga till andra rubriker som Tack för det man är tacksam över, Hjälp för det man vill få ur systemet, samt Mindre bra som är områden med förbättringspotential.

För det första kan man konstatera att man inte behöver ha läst den första boken för att kunna tillgodogöra sig denna andra, eftersom flitiga referenser görs bakåt. Metoden känns väldigt konkret och utan krusiduller som hela boken överlag och vem som helst kan ta den till sig och sätta igång. De många infogade mailen och andra exempel från verkliga livet visar också att den använts med framgång.

Det som jag upplever som positivt är just det enkla och okonstlade. Ska man börja att förbättra sin självkänsla à la Törnblom-metoden, så finns det också en inbyggd kontinuitet i Jag-är-bra-boken, som jag tror är en stor fördel eftersom man annars lätt kan glömma bort självunderstödjande arbete i vardagen. Även om man inte anser att man är i behov av boken kan det ändå finnas en del att ta till sig. Själv fastnade jag för kapitlet om Offerkoftan, som Törnblom rekommenderar att man inte har på sig mer än en timme om dagen. Det var ganska tänkvärt :-)

Det som jag gillar mindre med Självkänsla nu är den präktighetsanda som tränger sig på efter att man läst ett tag, på sina ställen blir det lite väl buddistiskt korrekt som syster uttryckte det. Jag undrar allvarligt talat om jag verkligen vill bli sådär genomgod som Törnblom verkar mena att man ska sträva efter. Några sådana jesusambitioner har jag nog faktiskt inte, eller så är det bara min dåliga självkänsla som talar...

BOKKLUBBEN gav delade omdömen. Johanna satte en fyra i betyg då hon gillade boken som innehåller mycket användbart, inte bara för henne själv utan också för hennes elever. Känner dock att det finns något 'religiöst' i mitten som hon har svårt för. Ser sammanfattningsvis ett stort syfte med boken, men den går inte att bedöma som en vanlig sköntlitterär roman.

Maria satte en tvåa, kände att den inte gav henne något särskilt för tillfället, utan irriterade sig snarare på vissa avsnitt. Överpräktigt ibland. Man behöver faktiskt inte förlåta alla och vem pratar inte lite skit ibland. Ser som Johanna att det kan vara ett bra verktyg till unga människor.

Eva satte en trea i betyg. Hon gillade de konkreta verktyg som presenterades och kapitlet om hur man formulerar sig mot barn. Skulle vilja följa övningarna, men har inte tid just nu...

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: