The Book Pond
1083 recensioner
4420703 besök
Jungfruns älskare
pixel
Philippa Gregory
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The virgin's lover
Bokförlag: pixel Damm
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-7130-143-7
Elizabeth I har varit het ett tag med flera storfilmer om hennes liv. Här är en bok som utspelar sig under samma tid i hennes närhet.

Historien följer framförallt adelsmannen Robert Dudley vars far hamnat i onåd och blivit avrättad. När boken börjar är Robert utblottad och långt ifrån hovets salar, men samtidigt bestiger Elizabeth tronen och nytt hopp tänds om att han ska kunna återvinna sin forna status. Roberts plan att komma nära drottningen lyckas, men har en stor svaghet - hans äktenskap.

Gregory har en universitetsexamen i historia och 1700-talslitteratur, så hon har säkert bemödat sig med att lägga en autentisk bakgrund. Robert Dudley och hans hustru Amy har existerat i verkligheten liksom hans förmodade kärleksaffär med Elizabeth samt skandalen som följde. Ändå går det inte att komma ifrån att med huvudingredienser som kärlek och intriger vid det kungliga hovet går tankarna osökt till Barbara Cartland. Den här romanen håller en högre litterär kvalitet förstås och är inte så endimensionell i sina karaktärsbeskrivningar. Men i huvudsak måste jag ändå säga att det osar för mycket Harlequin för att jag ska kunna uppskatta Jungfruns älskare.
A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: