The Book Pond
1083 recensioner
4500791 besök
Himlen express
pixel
Joan Brady
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Heaven in High gear
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-7643-474-5
En uppföljning till Gud på en Harley Davidson, som tar vid exakt på samma plats där den förra slutade. Boken är en dålig sequel, som inte tillför något nytt, utan bara är snyftig och uppenbart försöker att suga så mycket som möjligt ur framgångsreceptet i del ett.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: