The Book Pond
1083 recensioner
4547154 besök
Det hänger på spelet
pixel
Shirley MacLaine
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel It's all in the playing
Bokförlag: pixel Almqvist & Wiksell
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-20-07762-9
Det hänger på spelet är MacLaines femte självbiografiska bok. Den handlar i stort sett om inspelningen av filmen Ut på Yttersta grenen (Out on a limb), där MacLaine spelar rollen som sig själv. Boken täcker hela vägen från den första idén till färdig film och inkluderar de händelserika inspelningarna i Peru och Stockholm. Varken riktigt bra eller dåligt. Det blir en trea.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: