The Book Pond
1083 recensioner
4433852 besök
Kattöga
pixel
Margaret Atwood
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Cat's eye
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1955
ISBN: pixel 91-7643-111-8
Några flickor i Toronto blir vänner, men Elaine hör inte riktigt hemma i gruppen, får inte alltid vara med. Hennes föräldrar är lite udda, hennes far forskare och han överför intresset till sin dotter. Så växer hon upp, blir konstnärinna och återvänder till sin barndoms stad. Där kommer minnena av hennes forna mobbare upp till ytan.

Eftersom det är Atwood som har skrivit är det ingen klassisk offer-hämnare historia, utan den har betydligt fler lager än så. Mörka miljöer, mörk stämning gör att boken riktigt kryper under skinnet på en.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: