The Book Pond
1083 recensioner
4500906 besök
På spaning med Bridget Jones
pixel
Helen Fielding
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The edge of reason
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7711-774-3
Bridget is back. Stadgad och ganska tillfreds med sitt liv inledningsvis, men snart börjar stackars ms Jones vimsa till det. Hon hamnar i den ena soppan efter den andra och Mr Darcy drar sin kos. Det här är underhållning för stunden, men ganska tempofylld och trevlig sådan.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: