The Book Pond
1083 recensioner
4433876 besök
Sista boken från Finistère
pixel
Bodil Malmsten
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-0-011900-3
Jag funderar ett ögonblick på att kategorisera 'Sista boken' som dokumentär. Men nä.

Det har varit stort fokus på Bodils sista bok från Finistère sedan långt innan den kom ut.
Journalister har frågat sig varför den gavs ut av Bonniers och inte av Modernista, varför Bodil måste flytta från sitt älskade hus i Frankrike? Och hon har svarat på det första, men varit undflyende kring det andra. Det som dock har framgått med tydlighet är att Priset på vatten och Sista boken är fiktion. Möjligen med självbiografiska inslag, men ändock hitte-på. Det existerar ingen madame C, kanske inte heller någon rasistisk Monsieur Le R. For all we now kanske det inte ens finns ett litet hus i Finistère som har sålts.

Men romanen Sista boken från Finistère handlar i alla fall om hur författarjaget av olika vaga anledningar tvingas flytta till staden nära Nantes där de tre onda männen säljer henne en fuskbyggd lägenhet. Större delen av boken handlar om hur hon förbereder sig för det oundvikliga farvälet och samtidigt skriva den erotiska roman i den författarutmaning hon antagit tillsammans med Madame C.

'Bodil Malmstens' kännetecken är att hon ännu upp i övre medelåldern är utforskande och nyfiken, litterär, har en frän, torr humor som jag gillar. Och så skriver hon om mullvadar och deras små högar. Allt detta finns också med i Sista boken. Men över texten svävar en bitterhet som är lite svårsmält.

Folk som ser sig själva som offer, finns inget värre, jag hatar det.' säger hon på första sidan. Men alltjämt så återkommer hon till den hemska förlusten av Finistère, sin förbannade otur, de onda männen som berövar henne en ny fristad. Det blir lite för svart, lite för bittert. Överlag är det ändå bra som vanligt, väldigt malmstenskt och slutet är ljusare och öppnar upp för nya resor utanför Frankrike, kanske till och med ända till USA.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: