The Book Pond
1083 recensioner
4420759 besök
Efter alla år av saknad
pixel
Peter Robinson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The summer that never was
Bokförlag: pixel Minotaur
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 97-89380-46-0
Nu har jag läst 'Den blå boken' som man kan kalla Minotaurs omslag till Efter alla år av saknad. Yorkshirekommissarien Banks kallas tillbaka till England efter en välbehövlig semester i Grekland. Två unga grabbar har hittats döda och mord verkar vara dödsorsaken i båda fallen, men det skiljer 30 år emellan liken.

En av de funna pojkarna var barndomskamrat till Banks, och han har alltsedan dess har han funderat på var det blev av Graham och om han själv bar skuld till försvinnandet på något sätt. Medan Banks ex Annie Cabott koncentrerar sig på nutiden, så försöker Banks bistå med hjälp till den lokala Yorkshire-polisen (och passar på att inleda en romans med ansvarig utredare), men det ska visa sig att någon är väldigt mån om att det som har varit begravet så ska förbli. Men vem och varför?

Robinsons böcker känns som trygga bekantskaper i klassisk brittisk berättaranda. Det är inte så våldsamt jämfört med mycket annat och inte så spännande att man ligger vaken en hel natt för att läsa klart (även om I ondskans spår var rejält otäck på sina ställen). Men det finns en bra grundberättelse och ett karaktärsarbete som är välgjort och som jag uppskattar.

Liksom I en ovanligt torr sommar har Robinson gjort utflykter i förfluten tid, och jag förstår att det ska ge lite extra pusselbitar till Banks person, men jag tycker det blir lite spretigt med de två mordfallen i den här boken. Jag väntar på att det ska dyka upp något samband, symbolisk eller annan mellan dem, men det gör det inte vad jag kan se och jag tycker det tar lite udden av upplösningen. Slutbetyget blir en stark trea.

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: