The Book Pond
1083 recensioner
4421174 besök
Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig
pixel
Bodil Malmsten
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Pocketförlaget
Utgiven: pixel 2006
ISBN: pixel 978-91-85625-80-2
Bodil Malmsten har bloggat i några år nu och 'Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig' är något slags urval av detta. Ögonblicksbilder över livet i Finistère, när hon fortfarande bodde där, om mullvadar, om hennes litterära vägledare Thomas Bernard & co, men också om längtan och olängtan till Stockholm, om författarskapets baksidor, politiska och filosofiska reflektioner.

Ibland är hon briljant och rolig, som inlägget om de kortkorta tröjorna i Stockholm. Ibland är det lite mer intetsägande. Ibland förstår jag inte henne. Oftast känner jag inte igen mig, men road blir jag ändå. För det mesta känns det ganska osammanhängande - förstås - eftersom det är bloggens natur.

Att läsa Hör bara hur ditt hjärta.. funkar bra om man bara hinner med korta stycken åt gången. Men så mycket bestående intryck lämnar den inte heller.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: