The Book Pond
1083 recensioner
4421182 besök
De modlösa
pixel
John Lapidus
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Lapidus förlag
Utgiven: pixel 2009
ISBN: pixel 978-91-633-3980-6
På plats i Nicaragua finns biståndsarbetaren Erik Holmberg som tillsammans med sin egen och andra välgörenhetsorganisationer arbetar för att få ut förnödenheter och utbildning till det fattiga folket. Det börjar gå rykten om att Sveriges bistånd till Nicaragua ska dras in om inte landet skriver under på Internationella Valutafondens krav, och Erik gör det till sin sak att kämpa emot detta, vad han anser, vansinniga beslut.

För att ta reda på hur diplomatin kommer agera i frågan börjar Erik och kollegan Jaime att bugga den svenska ambassadekonomen Tomas hus. Det har ett dubbelt syfte och komplikation, eftersom de båda också har gått och kärat ner sig i Tomas fru Kristin.

Titeln anspelar på att mod versus feghet är en återkommande diskussion. Erik funderar mycket över detta, hur fega alla andra är som inte vågar stå upp för sin sak, som sviker sina (vänster)värderingar, lever för bekväma och tillrättalagda liv. Själv gör han en poäng av att högljutt lufta sina åsikter, fördöma sina kollegors medelklassliv (även om han själv gärna nyttjar tennisklubben, köper importerad västerländsk mat och har en egen piga som han dessutom ligger med som en extra bonus..)och tar till de medel som krävs för att uppnå sina syften, inte utan stolthet.

Men hans egen svaghet, sonen Love i Sverige som han aldrig träffat, rör han inte så gärna vid i tankarna och jag upplever det som att projicerar sitt svek mot sonen och sin egen feghet på omgivningen i stället för att ta itu med det kapitlet i sitt liv. Även om det är fiktion så blir jag upprörd över Eriks beteende. Han överger sitt barn för sina ideal, som dessutom blir alltmer urvattnade för vart år som går, och jag förstår det inte.

Min bild av Erik förändras under läsningens gång. I början uppfattar jag honom som en olyckligt kär, halvsympatisk, luttrad biståndsarbetare med visioner. Hans drömmar om hur han ska förföra Kristin och få henne att överge sin man känns rent naiva. Men allteftersom tycker jag han förvandlas till en hycklande, cynisk och manipulativ människa, möjligen med sociopatiska drag och jag kommer på mig själv med att inte vilja att han ska 'komma undan' så lätt som han gör.

Men Lapidus bidrar inte med någon sensmoral eller låter Erik göra bot och bättring. Han luckrar dock upp hans känslokalla skal mot slutet och låter honom se Nicaragua och biståndsarbetet genom friska och försiktigt optimistiska ögon. Kanske det går att göra en skillnad i världen ändå?

John Lapidus har själv arbetat i Nicaragua och öser säkert ur egna erfarenheter när han beskriver läget ur Eriks synvinkel. Det är trovärdigt, om än ganska negativt; olidlig hetta, magsjukor, machokultur, ständiga elavbrott, och så kontrasterna mot den rika delen där husorna sopar rent och klimatanläggningarna går på högvarv.

Det känns som Lapidus gärna vill ikläda sig både magisterns och politikerns roll, för långa passager om Nicaraguas situation är av undervisande karaktär med ett tydligt vänsterperspektiv. Jag lär mig i och för sig en del om det nicaraguanska samhället, men jag kan samtidigt bli lite irriterad på den lite mästrande tonen.

Så på ett sätt kan man förvisso läsa De Modlösa som en politisk manifestation, men även som underhållningsroman betraktat tycker jag den håller måttet med sin blandning av sex, intriger och diplomatiska rävspel. Boken fångar min uppmärksamhet, det är intressant att kliva bakom kulisserna på Sveriges biståndspolitik och ett plus för att dialogen känns genomarbetad och naturlig, något jag brukar vara känslig för annars.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: