The Book Pond
1083 recensioner
4425646 besök
Du tillhör mig
pixel
Nicci French
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Killing me softly
Bokförlag: pixel Richters
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7715-333-2
Författarnamnet Nicci French är tydligen kombinationen av ett äkta par som skriver böcker ihop. I detta fallet är det ett ganska lyckat samarbete; boken spretar vare sig språkmässigt eller på annat sätt. Genren är thriller med tyngdpunkt på ödesdiger passion. En lättläst och hyfsat spännande bagatell.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: