The Book Pond
1083 recensioner
4547198 besök
Ulrike och kriget
pixel
Vibeke Olsson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-48-50788-1
Det här är en ungdomsbok skriven av svensk-tyska författaren Vibeke Olsson om den tonåriga Ulrike i andra världskrigets München. Redan innan kriget bryter ut har Ulrike gått med i nazistpartiets ungdomsförgrening där hon finner kamratskap och matas med partiets ideal. Hon uppmanas att ange alla misstänkta samhällsomstörtare och känner sig stolt när hon gör så, trots att de som avslöjas och fängslas är bekantskaper och lärare till henne. Ulrike kan inte förstå sin mor och fars kluvenhet inför kriget, hon ser det som självklart att det överlägsna Tyskland kommer segra. Allteftersom tiden går får hon dock uppleva förluster på nära håll i form av matransoner, kyla, utbombade hus och anhörigas dödsfall. Oförtrutligt kämpar hon sig igenom allt detta och vägrar in i det sista att tro på Tysklands fall.

Det står på baksidan av den här boken att Vibeke Olsson var femton år när hon skrev den här boken. Det är knappt jag kan tro det och jag är mäkta imponerad, för både innehåll och språk tyder på någon som är långt mognare. Jag har läst ganska mycket litteratur om andra världskriget, men det här är nog den första ur ett tyskt perspektiv och det är otroligt intressant att plötsligt se med glasögon där britter och amerikaner är den onda fienden. Hur den civila befolkningen led under krigstiden är heller ingenting som man sett så mycket av, då den gängse bilden av krigförande tyskar brukar vara stövelmarscherande soldater och nazister i långa rockar.

Vibeke Olsson ställer via Ulrike frågor om vad som rent psykologiskt händer med människor som fostrats i och blint förlitat sig på en ideologi som sedan blir till sand. Ulrike kan inte acceptera nederlaget, hon kan förstås inte hylla de allierade soldaterna som plötsligt befolkar Münschens gator, hon har lidit och försakat, men har ingenting fått i gengäld. Jag tror att Olssons budskap är att hat föder hat i en oändlig kedja tills vi aktivt sätter stopp. Detta är en mycket stark och viktig bok som kan läsas av både (inte alltför) ung och vuxen.

-------------------------------------
Ej recenserad vid första läsningen augusti 1985

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: