The Book Pond
1083 recensioner
4434040 besök
En kort berättelse om traktorer på ukrainska
pixel
Marina Lewycka
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A short history of tractors in Ucrainian
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2006
ISBN: pixel 978-91-7263-794-8
De urkrainska systrarna Nadezjda och Vera har bott i Storbritannien sedan deras föräldrar kom dit efter andra världskriget. Deras 84-årige far har varit änkeman ett par år när han en dag meddelar att han ska gifta om sig med Valentina, ett yppigt bombnedslag från fäderneslandet.

För Nadezjda är det uppenbart att Valentina är en lycksökerska av rang som enbart är ute efter pengar och uppehållstillstånd och hon försöker på alla sätt att avstyra äventyret, men pappan har föresatt sig att hjälpa den blonda skönheten. Då återstår bara att svälja stoltheten och ta kontakt med systern Vera, trots den konflikt som rasat mellan dem i flera år. Den gemensamma fienden förenar systrarna och snart är de i full färd med att smida planer för Valentinas hastiga avfärd ut ur landet.

Vid första anblicken kan 'En kort berättelse..' nästan te sig lite farsartad. Det är storbystade manslukerskan in från höger, den bittra ensamstående syster in från vänster, en gammal farbror som börjar flämta vid åsynen av ett par bröst. Hahaha. Men det synbart enkla bedrar. Trots humorn så handlar boken också om krigets arv, om kommunismens fall och hur den ersattes av något annat, om hur vi ska ta hand om våra föräldrar när de blir gamla utan att omyndigförklara dem och om varför vi får konflikter med dem som står oss närmast.

Jag har lite problem med omfånget av antalet infallsvinklar (som känns lite för många) och balansgången av det tragikomiska.

Det finns stor humoristisk potential (T.ex.Fru Skilsmässoexpert och Fru Ge-dem-prygel-och-skicka-hem-dem är faktiskt väldigt roligt) och jag tror Lewycka har menat att det ska vara en medryckande berättelse att skratta till, men till övervägande delen tycker jag mest den blir sorglig och ångestframkallande.

Även om det är lättläst så är det inte så att jag längtar efter att öppna boken på kvällarna. Jag kan absolut förstå varför många andra uppskattat 'En kort berättelse..', men tyvärr tilltalar den inte mig lika mycket.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: