The Book Pond
1083 recensioner
4428572 besök
Don Juans förlorade dagbok
pixel
Douglas Carlton Abrams
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The lost diary of Don Juan
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2007
ISBN: pixel 978-91-37-12999-0
Om Don Juan står det att läsa i Wikipedia: Don Juan, sagofigur av spanskt ursprung; i dagligt tal kvinnoförförare, fruntimmerskarl.

I Spanien ska det visst finnas två förlagor till sägnen om den beryktade kvinnokarlen. Douglas Carlton Abrams säger emellertid att han bygger sin bok på en verklig Don Juan från Sevilla vars dagbok från slutet på 1500-talet påstås ha återfunnits. Abrams har arbetat som redaktör och förläggare och var själv länge skeptisk till fynden, men beslöt sig till sist för att publicera.

Don Juans förlorade dagbok handlar om en pojke från enkla förhållanden, paradoxalt nog uppvuxen i kloster som hamnade under markis de Motas beskydd och framgångsrikt lärde sig adelsmännens seder och kvinnotjusandets konst. Den sorglöse Dona Juan hade dock inkvisationen hack i häl och ett kungligt påbud att han måste gifta sig, vilket kändes osannolikt. Men så träffade han den sköna Doña Ana och allting förändrades.

Frågan om den förlorade dagboken är äkta eller inte tycker jag spelar mindre roll. Detta är främst en romantisk äventyrsroman, som en matinéfilm ungefär, och det är som sådan jag läser den snarare än en biografi. Det är inte direkt rafflande eller engagerande, men inte helt ointressant. Jag vet inte hur väl boken tjänar som historiskt dokument, men helhetsintrycket är genuint.

Jag kan irritera mig på uppenbart dåliga översättningar av böcker, men det här är faktiskt ett exempel på motsatsen. Jag tycker översättaren (Micka Andersson) har gjort ett utmärkt jobb.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: