The Book Pond
1083 recensioner
4383969 besök
Europa blues
pixel
Arne Dahl
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7133-805-5
Några kvinnor försvinner från en flyktingförläggning, resterna av en hallick hittas i järvburen på Skansen, en judisk läkare blir brutalt mördad på en kyrkogård. Tre fristående händelser i Sverige, eller finns det möjligen ett samband.

A-gruppen vid Stockholmspolisen kopplas in och börjar lägga pussel. Spåren leder ut i Europa, och bakåt i historien och skrämmande fakta kommer i dagen.

Det var många år sen jag läste Arne Dahl och minns honom som rätt hyfsad. Europa blues är det definitivt. I början känner jag mig lite tveksam till kombinationen spänningsroman och den särpräglade humor som Dahl har, en slags blandning av satir och slapsticks. Men han klarar balansen ganska bra, och får mig på något sätt att dra på munnen och förfasas på en och samma gång.

Handlingen är väl researchad, intrikat, spännande och boken kräver sträckläsning! Arne Dahl är kort sagt en av Sveriges bästa deckarförfattare.


A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: