The Book Pond
1083 recensioner
4500801 besök
Värddjuret
pixel
Marie Hermansson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-0-057257-8
Till Borneo åker en kvinna för att komma ifrån och tänka igenom sitt liv. Men när hon återvänder känner hon sig annorlunda. En muskelryckning i låret får henne att söka upp en doktor och han låter henne veta att hon har blivit värddjur åt en parasit, men han vill inte ta bort den, utan tvärtom studera varelsen i en isolerad miljö.

Värddjuret är faktiskt nästan lika bra som Musselstranden. Trots att den inte är omfångsrik, trots att det egentligen inte händer så vansinnigt mycket, så har Hermansson läsaren i sitt grepp. Språket är väldigt avskalat och innehåller inte ett ord för mycket, men berättelsen blir på något sätt ännu bättre av det. En ren njutning.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: