The Book Pond
1083 recensioner
4433988 besök
Mörkt rum
pixel
Minette Walters
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Dark room
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-43-00143-2
Jinx Kingsley är en miljonärsarvinge som jobbar som fotograf. Mörkt rum börjar med att hon vaknar upp på ett sjukhus efter en vecka i koma. Läkarna påstår att hon har försökt begå självmord, men hon minns ingenting.

Några dagar senare påträffas kropparna efter fästmannen Leo och Jinx vännina Meg. De har blivit mördade... Nu måste Jinx försöka få tillbaka minnet för att förstå hur allting hänger ihop. Förtränger hon någonting, är hon rent av själv inblandad i det fasansfulla som inträffat? Det här är inte Walters bästa. Den började bra, men tappade tempo efter halva boken.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: