The Book Pond
1083 recensioner
4428496 besök
Vad jag älskade
pixel
Siri Hustvedt
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel What I loved
Bokförlag: pixel Norstedt
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-1-301092-1
Konstkritikern Leo köper en tavla av den okände konstnären William - Bill - Wechsler och det blir början på en livslång vänskap. Under många år bor de i samma hus, följs åt under småbarnsåren och sina respektive karriärer. Men en dag inträffar en oerhörd tragedi vilket sätter balansen ur spel och vänskapen på prov.

Under tiden jag läste Vad jag älskade blev jag uppslukad och förbryllad om vartannat. Det är en bok att läsa på många plan och att skriva en recension är en utmaning, då jag inte riktigt vet hur jag ska bemöta innehållet. Vad är det egentligen jag har läst och hur ska jag tolka det?

På ett sätt är det här en roman om våra närmaste relationer; den till sin äkta hälft, sina barn, sin närmaste vän och kanske också till sitt arbete. Den visar hur betydelsefullt det är att vi har människor runtomkring oss som förstår oss, som vi litar på. Det är också uppenbart hur hårt det blir när någon del rycks ifrån oss.

På det sättet är det här också en roman om förlust och svek. Leo kan man säga förlorar allt: sin son, sin fru, sin bästa vän, sin bästa väns son och fru och synen ovanpå allt. Men det är ingen bok om martyrskap, den beskrivna sorgen blir aldrig sentimental utan enbart konstaterande och naken.

Med så många smärtsamma förluster är det svårt att veta hur man ska tolka titeln. Man skulle kunna se den i ett nostalgiskt ljus, en förteckning över (Allt) vad Leo älskade - och förlorade. Men tonen i boken är som jag nämnt inte primärt sörjande och därför går det också att läsa in glädje över att ha upplevt så mycket kärlek, som i Vad jag älskade! Det gör slutet också så mycket mer optimistiskt. Leos liv går vidare, han finner nya vägar och människor att älska.

Har det någon betydelse att Hustvedt har lagt handlingen till konstvärlden? Dels tror jag det är vana jaktmarker för henne som intellektuell, gift med en författare och säkert rör hon sig en del i konstkretsar. Det kan också vara så att hon använder konsten för att beskriva samtiden, dvs 60- och 70-talets experimenterande med droger, våld och uppkomsten av moderna 'folksjukdomar' som ätstörningar.

Jag tyckte mycket om Vad jag älskade. Även om den är ganska långsamt berättad rymmer den mycket att bli berörd av och fundera kring och jag kommer bära den med mig länge.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: