The Book Pond
1083 recensioner
4428670 besök
Vi, de drunknade
pixel
Carsten Jensen
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Vi, de drunknede
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2010
ISBN: pixel 978-91-7001-655-4
Det finns en liten stad i Danmark som heter Marstal som har fostrat generationer av sjömän. Om dessa handlar Vi, de drunknade, berättad av stadsborna själva. Det är fiktion förstås, men kontexten är sann. Marstal finns, krigen som beskrivs har ägt rum och de stora världshaven ligger där de ligger och har korsats av otaliga Marstalsbor.

Det här är episk och mäktig roman som spänner över hundra år och tre krig. Den handlar om män - sjömän - om de hårdföra villkoren på segelfartygen, om kamratskap, om överlevnad och död. Det är också en bok om kvinnorna, de som blir kvarlämnade i land med hem och barn i ett eller två år åt gången innan maken återvänder - om han nu återvänder. Och det är till sist en roman om hur en stad präglas av sin sjöfartsnäring, av att ha så många frånvarande makar, fäder och söner och vad som händer när skeppen successivt säljs och försvinner.

Om Carsten Jensen skrivit en trovärdig sjöfartsskildring kan jag inte svara på, men trots den dramatiska kulissen så handlar det egentligen mer om människors inre skeenden än de yttre omständigheterna. Det gör också att man får vara beredd på att berättartempot blir långsammare än vad man kan tro om en historia som innehåller tre krig och oräkneligt antal dödsoffer.

Ibland då det sackar tycker jag också det beror på att Jensen gärna upprepar sig och broderar ut texten i onödan, men detta är min främsta invändning. På det stora hela tycker jag mycket om Vi, de drunknade, dess karaktärer, deras tankar, liv och äventyr och dessutom är språket särdeles vackert. Så räds inte de 706 sidorna utan ge den i alla fall en chans.

Jag avslutar med ett av bokens fina och tänkvärda stycken:

Nu anlade vi en helt ny kyrkogård utanför staden...Vi måste också ha hoppats att vi inte längre skulle möta döden i främmande hamnar eller på havet..En kyrkogård som långsamt fylls på har detta betryggande budskap: Du kommer att dö på den plats där du är född, och som du håller av och där du hör till.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: