The Book Pond
1083 recensioner
4425633 besök
Nattens drottning
pixel
Gay Courter
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel River of dreams
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-37-08954-4
Fick de här böckerna för ett femtontal år sedan och tror att jag inte ens då till fullo uppskattade upplägget med den vackra, fromma, begåvade flickan som möter charmerande men stygg pojke. Könsrollerna är extremt stereotypa (ja, boken utspelar sig på 1800-talet, jag vet). Och även om författarinnan vinnlägger sig om att göra Margaret till en mer frigjord kvinna som minsann både kan komma med intelligenta idéer och visa sig handlingskraftig, så faller försöket ganska platt.

Boken är lite mer intressant än andra i genren genom att Gay Courter faktiskt har bott i Brasilien och tecknar en trovärdig bild av landet, men inramningen till trots så är historien ytlig och lättsmält, men det kan också fylla sitt syfte ibland.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: