The Book Pond
1083 recensioner
4473674 besök
4.50 från Paddington
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel 4.50 from Paddington
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046359-0
Elspeth McGillicuddy åker 4.50-tåget från Paddington Station efter en lyckad shoppingdag i London. Hon råkar slumrar till, men vaknar när ett förbipasserande tåg kommer jämsides och hon plötsligt ser ryggtavlan av en man som håller på att strypa en kvinna i motsatta kupén. Sen är tåget borta. Det är också det presumptiva liket, för kvinnan återfinns inte vare sig i tåget eller längs spåret. Mrs Marple, som får höra historien, börjar göra lite egna efterforskningar och kommer fram till att hon ska be sin väninna Lucy Eyelesbarrow ta anställning som hushållerska vid Rutherford Hall för att snoka runt i omgivningarna. Mycket riktigt hittar Lucy snart liket efter kvinnan, men vem är hon och varför mördades hon och av vem?

4.50 från Paddington av Agatha Christie står med på en lista jag har över klassiker som "ska" läsas, men jag har lite svårt att förstå varför; jag tycker inte alls att det här är en av Christies bästa. Hennes intriger brukar vara mästerliga, men här känns den väldigt långsökt. Vidare finns Miss Marple bara med i periferin och det tycker jag är synd, det är ju halva behållningen att ta del av hennes (skenbara) söt-tants-förvirring och skarpsinne. Och slutet, när jag kommer dit, har jag redan gissat mig till, vilket inte hör till vanligheterna. Nej, det blir inte bästa betyget till Christie den här gången.

Läs hellre Döden på Nilen eller ABC-morden som är mycket bättre.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: