The Book Pond
1083 recensioner
4500833 besök
Stamtavlor
pixel
Dilsa Demirbag-Sten
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 978-9-7232-047-5
Dilsa Demirbag-Sten är kurd, född i Turkiet, men kom till Sverige 6 år gammal. När hon själv fick barn börjar hon fundera på sitt ursprung och gjorde många resor tillbaka till sitt gamla hemland. Stammen hon tillhör lever inte längre uppe i bergen, det finns inga nedtecknade berättelser utan allt finns bara i minnet på släktingar. De berättar om svunna tider av nomadliv och boskapsskötsel, ett hårt liv utan moderna bekvämligheter genomsyrat av strikt moral och patriarkala hierarkier, där kvinnor, barn och djur for mest illa. För de kvarvarande kurderna i stammen är det ett självklart sätt att leva, men för Demirbag-Sten är traditioner som tvångsgifte och hedersmord ett arv hon inte vill föra vidare.

Boken börjar med berättelsen om hur Dilsas mamma, då 25 år gammal, åkte själv med sina fyra barn från Turkiet till Sverige. Det är en av de starkaste inledningar jag läst, en okonstlad beskrivning av utsattheten hos denna kvinna som bara talar kurdiska, inte har några pengar så hon kan köpa mat och måste förlita sig på främlingar.

Men detta är bara första kapitlet av många som skakar om och upprör. Historierna om stammen är vittnesmål om fattigdom, rutten hederskultur, våld och intolerans. Det är så vi (västerlänningar) ser på det i alla fall. Mina tankar går ständigt till Fadime och Pela när jag läser.

Samtidigt blir det väldigt tydligt för mig att denna extrema sociala kontroll inte handlar om religion utan om rädsla för förändring - och okunskap. Många kan inte ens läsa eller har mycket dålig bildning, man känner inte till något annat (eller är rädd för det) och då blir de muntliga traditionerna än viktigare att hålla fast vid. I det enda exempel Demirbag-Sten ger, där det gått bra för en stammedlem, så har han en högskoleexamen och i den familjen råder någorlunda jämlikhet. Därför tror jag att utbildning måste vara en nyckel till ökad förståelse och tolerans, kanske också ett EU-medlemskap kan påverka och inte minst den yngre generationens ökade tillgång till Internet. Under våren har vi sett vilka samhällsomstörtande reformer det kan leda till.

Det märks att Demirbag-Sten är journalist till yrket, hon skriver kort och kärnfullt - och engagerande. Stamtavlor är ingen uttalad debattbok, vare sig om kurd- eller jämställdhetsfrågan, men det är klart att det är omöjligt att låta bli att reflektera över detta när man läser. Men det är också en bok om barndomens ljusa minnen, kärleken till mormor och det viktiga i att känna till sina rötter - oavsett vad man tycker om dem.

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: