The Book Pond
1083 recensioner
4500841 besök
Ju mer jag ser dig
pixel
Louise Boije af Gennäs
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-431-1
Fyra kvinnor mitt i trettioårskrisen. Alla har de olika bakgrund, olika mål, men trots sina olikheter möts de gamla vännerna på nytt och finner varandra igen. Gennäs kan konsten att få läsaren att vilja fortsätta kapitel efter kapitel bara för att få se vad som händer. Men egentligen vet jag inte vad som hände. Det var väldigt bra så länge jag läste, men nu så här någon vecka efteråt efter minns jag nästan ingenting konstigt nog. Budskapet tror jag ändå, när jag tänker efter är, att följa sitt hjärta och leva sina drömmar - hur de än ser ut.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: