The Book Pond
1083 recensioner
4425763 besök
De långa åren
pixel
Eino Hanski
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1972
Om svält och elände en rysk vinter i början på 1900-talet när Leningrad var belägrat. Jag kommer väl ihåg hur både råttor, katter och döda människor fick duga som föda, när ingenting annat fanns. Bister, men ganska bra roman.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: