The Book Pond
1083 recensioner
4421134 besök
Tintin och det svarta guldet
pixel
Hergé
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tintin au pays de l'or noir
Bokförlag: pixel Carlsen Comics
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-510-0108-X
När nytankade bilar allt oftare råkar ut för bränsleexplosioner anar förstås Tintin oråd och hans eftersökningar leder honom ombord på en oljetanker med destination Mellanöstern. Han hamnar rakt in i en konflikt mellan två mäktiga oljeshejker och möter på nytt sin gamla fiende doktor Müller från Den svarta ön och Koks i lasten.

Det svarta guldet är ett ganska actionspäckat äventyr med slagsmål, skjutdueller, biljakter. De drulliga Dupontarna finns med från första sidan och lättar upp med sin fumlighet, men det känns som att boken har en allvarligare och mer politisk ton än många andra Tintinäventyr. Hergé omnämner det förestående krigsutbrottet (WWII) och bygger historien kring världens oljeberoende.

Bakgrunden till Det svarta guldet är att Hergé skrev den som seriestripp för tidningen Le Petit Vingtième när han blev inkallad och tyskarna invaderade Bryssel och lade ner tidningen. Det var inte förrän flera år senare som Hergé avslutade albumet och det som vi läser idag är den tredje versionen av berättelsen. I tidigare versioner så slogs bland annat brittiska trupper mot judiska motståndsgrupper i öknen, men detta plockade Hergé bort inför den brittiska utgivningen. Det påhittade landet Khemed fick också ersätta Palestina som skådeplats.

Det svarta guldet innehåller också en båtresa på Speedol Star, som det finns detaljer kring i den trevliga boken Tintin till sjöss. Läs gärna den också!

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: