The Book Pond
1083 recensioner
4425665 besök
Den vidunderliga kärlekens historia
pixel
Carl-Johan Vallgren
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-0-058052-0
Julklappsboken 2002, tillika vinnaren av Augustpriset. Detta är en historisk roman som spänner från mitten av artonhundratalet fram till våra dagar. Vi får följa Hercule Barfuss, ett missfoster, som föds på en bordell en sällsynt kulen vinternatt i Königsberg samtidigt som flickebarnet Henriette Vogel, hans livs kärlek.

Det märks att Vallgren gjort grundlig research inför sin roman. Detaljrikedomen om historiska händelser känns genuin, men vävs in i boken på ett naturligt sätt så att det inte blir skolbänkstråkigt. Trots att Hercule är en ömklig varelse vars liv inte blir det lättaste är berättelsen inte sentimental, utan tvärtom ganska spännande då man får följa med på allehanda äventyr. Texten är omsorgsfullt bearbetad, det är nästan som om Vallgren vägt varje ord på guldvåg och därför njuter man boken bäst långsamt och i små doser, som riktigt mörk choklad.

Jag tycker dock att romanen byter karaktär och förlorar sin inledande charm från det att Hercule blir en hämndens ängel. Slutet känns också lite framstressat och ihophafsat samt har för mycket Hollywood Ending över sig för min smak. Som kärleksroman betraktat förordar jag nog inte heller just den här boken, utan det är mer för de historiska betraktelserna som jag skulle rekommendera Den vidunderliga kärleken…till andra.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: