The Book Pond
1083 recensioner
4500859 besök
Den andra systern Boleyn
pixel
Philippa Gregory
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The other Boleyn girl
Bokförlag: pixel Damm förlag
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-7351-240-4
Philippa Gregory har gjort sig ett namn som författare av romantiska historieromaner. Som här då i The other Boleyn girl, där man får följa den unga Mary Boleyn, som Henrik VIII (1491 - 1547) fick upp ögonen för när hon var blott 14 år - och gift därtill. Mary blev på sin egen familjs uppmaning kungens älskarinna och födde honom två barn (omtvistat), men kungen tappade intresset och den intrigerande familjen såg då till att systern Anne tog över den kungliga sängen, allt för att försöka säkra drottningkronan och med den makten. Mary var bara en bricka i ett spel, men till slut bestämde hon sig för att gå sin egen väg.

Vad jag förstår är väl Gregorys roman inte helt historiskt underbyggd eller okontroversiell och det ligger viss tyngdpunkt på sängkammarscener. Dock sugs jag snabbt in i boken om Mary Boleyns dramatiska och spännande öde under en turbulent tid i Englands historia. Det håller nästan hela vägen igenom, men Gregory kunde ha sett till att ha redigerat ner lite mot slutet när historien går lite på repeat.

Bonus är att jag lär mig mycket, även om man nog måste se upp med (bristen på) källkritik. Bland annat är det intressant att Anne Boleyns enda dotter tillsammans med Henrik VIII blev den mäktiga Elizabeth I. Detta är romantisk underhållning om maktspel, kärlek och svek när man behöver sådant och orkar man inte läsa boken så finns det faktiskt en film med så stora stjärnor som Natalie Portman och Scarlett Johansen.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: